UA-120739148-1
U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Vizsla Szereto
Het vakantie adres voor uw Vizsla

Privacy & Disclaimer van Vizsla Hotel Szereto 

Deze pagina is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Vizsla Szereto wil naast het beste voor uw Vizsla ook het beste voor elke Vizsla liefhebber die gebruik maakt van deze website. Indien u vragen heeft kunt u altijd contact opnemen met info@szereto.nl. 

De inhoud van deze pagina is respectievelijk:
- Disclaimer
- Privacyverklaring
- Cookieverklaring

Disclaimer

Aansprakelijkheid
Vizsla Szereto aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortkomen uit het gebruik van deze website of van de informatie die op deze website staat. Vizsla Szereto heeft veel zorg besteed aan de realisatie van de website www.szereto.nl. De informatie op deze website komt van betrouwbare bronnen en werd waar mogelijk zorgvuldig gecontroleerd. Dit betekent echter niet dat Vizsla Szereto enige garantie geeft in volledigheid of geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook. De informatie kan bovendien worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Vizsla Szereto aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade - van welke aard dan ook -, direct of indirect veroorzaakt door de informatie op onze site of op sites die via links op onze site kunnen worden bereikt. Ook zijn zij niet aansprakelijk voor enige schade die zou kunnen voortkomen uit het eventueel niet correct of niet volledig doorsturen van elektronische formulieren.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Vizsla Szereto en haar bezoekers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Vizsla Szereto, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht. Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frame set of via een online link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Links naar andere websites
 
Deze website kan links naar websites of naar webpagina’s van derden en andere partijen bevatten of daar op een andere manier naar verwijzen. Vizsla Szereto heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Vizsla Szereto houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s. Wij doen ons uiterste best om te zorgen voor een zo optimaal en eerlijk mogelijke weergave op onze website, maar dit kunnen wij echter niet garanderen. Bij de aankoop van een product dient u de website van de winkel aan te houden als de bron. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Vizsla Szereto nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Privacyverklaring
Via de website van Vizsla Szereto worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Vizsla Szereto acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig en vertrouwelijk verwerkt. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) stelt.

Dat betekent onder andere: – Duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring. – Onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de opvang van uw Vizsla. – U eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist. – Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Vizsla Szereto is verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast mei 2018.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens: info@szereto.nl

Gebruik van persoonsgegevens
Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

– NAW gegevens (Naam-Adres-Woonplaats)
– Telefoonnummer
– Emailadres
– Gegevens over uw Vizsla

Reserveringsformulier
Als u een reserveringsformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
 
Cookieverklaring

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens
U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Meestal kunt u cookies wissen via de instellingen van uw browser. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies is te vinden in de Help-functie van uw browser.

Social media buttons
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten en delen op sociale netwerken, deze buttons plaatsen cookies. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van deze netwerken (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verkrijgen.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Google Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

 

Disclaimer en Privacyverklaring Vizsla Szereto mei 2018

Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?